Resurse Umane

Resurse Umane

INTELECT CENTER vă propune realizarea unui audit exter resurse umane simplu și eficient, care poate duce la eliminarea unor riscuri sau la reducerea impactului acestora asupra activității din domeniul resurselor umane. Aplicarea corecă…
Consultanță

Consultanță

INTELECT CENTER vă poate oferi consultanță calificată în domniul legislației muncii și securității și sănătății în muncă. Consultanța se acordă individual la sediul Centrului de Instruire și Dezvoltare.
Cercetarea accidentelor de munca

Cercetarea accidentelor de munca

INTELECT CENTER vă asigură suportul necesar în vederea cercetării accidentelor de muncă cu incapacitate temporară de muncă, conform prevederilor pct. 14 din Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă,…
Cursuri obligatorii de Instruire în domeniul SSM

Cursuri obligatorii de Instruire în domeniul SSM

      Potrivit art. 17, alin. (7) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10.07.2008, conducătorii de unități, conducătorii locurilor de muncă, specialiștii, lucrătorii desemnați și reprezentanții lucrătorilor…