Potrivit art. 17, alin. (7) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10.07.2008, conducătorii de unități, conducătorii locurilor de muncă, specialiștii, lucrătorii desemnați și reprezentanții lucrătorilor vor urma cursul obligatoriu de instruire în domeniul  securității și sănătății în muncă îndată după numirea lor în funcțiile respective și periodic, cel puțin o dată în 36 de luni. 

Instruirea  conducătorilor de unități și lucrătorilor desemnați se efectuează la cursuri de instruire realizate de serviciile externe de protecție și prevenire.
Întru realizarea obiectivelor menționate mai sus, INTELECT CENTER  Vă propune organizarea cursului de instruire în domeniul  securității și sănătății în muncă corespunzător 
nivelului  I (8 ore) și nivelului II (40 ore) .

Cursul se finisează cu eliberarea certificatelor ce confirmă absolvirea cursului de instruire.

Costul cursurilor se negociază individual. Detalii la 069206610

 

This article has 1 comment

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.