Cursuri obligatorii de Instruire în domeniul SSM

Cursuri obligatorii de Instruire în domeniul SSM

      Potrivit art. 17, alin. (7) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI din 10.07.2008, conducătorii de unități, conducătorii locurilor de muncă, specialiștii, lucrătorii desemnați și reprezentanții lucrătorilor…
SERVICIU EXTERN in domeniul SSM

SERVICIU EXTERN in domeniul SSM

În cazul în care Dumneavoastră nu reușiți să organizați activități de protecție și prevenirela nivel de unitate, nu dispuneți de competența necesară, nu ați trecut cursurile de instruire în domeniul…