Serviciul Extern de Protecție și Prevenire vă informează că în corespundere cu legislația în vigoare angajatorul este obligat să asigure evaluarea condițiilor de mediu prin metode instrumentale.

Legea Securităţii şi sănătăţii în muncă Nr.186-XV1 din 10.07.2008.
Norme metodologice privind certificarea locurilor de muncă din punct de vedere al protecţiei muncii, aprobate prin ordinul Departamentului Protecţiei Muncii nr.9 din 08.11.1993.
Regulament cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă (M.O. nr. 146-148 din 31.10.2002).
Hotărârea Guvernului Nr. 353 din 05.05.2010.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.