În cazul în care Dumneavoastră nu reușiți să organizați activități de protecție și prevenirela nivel de unitate, nu dispuneți de competența necesară, nu ați trecut cursurile de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă corespunzător nivelului II, doriți să externalizații ramura dată, atunci INTELECT CENTER este soluția potrivită pentru Dumneavoastră. 

  OFERTA SERVICIIOR PRESTATE

ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

 • Elaborarea pachetului de documente la nivel de întreprindere în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare;
 • Evaluarea factorilor de risc la locurile de muncă;
 • Elaborarea şi revizuirea periodică a planului de protecţie şi prevenire;
 • Elaborarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinînd seama de particularităţile activităţilor desfaşurate şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;
 • Elaborarea Fişelor personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
 • Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate si sănătate în muncă precum şi a tipului de semnalizare;
 • Planul de acțiuni în caz de pericol grav și imediat;
 • Plan de securitate şi sănătate al şantierului;
 • Plan propriu de securitate şi sănătate al antreprenorului pentru șantiere temporare și mobile;
 • Cercetarea accidentelor de muncă cu incapacitate temporară de muncă;
 • Organizarea cursurilor de instruire în domeniul securității muncii corespunzător nivelului I și II;
 • Audit extern privind respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și legislația muncii;
 • Consultanţă calificată în domeniul  securității şi sănătății în muncă și relațiilor de muncă.

Serviciul extern de protecție și prevenire acționează în baza unui contract de consultanță, prin care consultantul îndeplinește atribuțiile lucrătorului desemnat în domeniul securității și sănătății în muncă. Toți specialiștii din cadrul serviciului extern sunt persoane atestate corespunzător nivelului II în domeniul SSM.

contactați  specialiștii noști pentru a primi consultanța necesară la nr. 069206610

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.